สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 100W IWACHI Solar Light

  • เวลาในชาร์จ 8 ชั่วโมง
  • เวลาในการทำงาน 10-12 ชั่วโมง
  • ความสว่างครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางเมตร
  • มีมาตรฐานป้องกันน้ำ กันฝน ได้ระดับ IP67
  • แผงโซล่าเซลล์ 7.2V 35W Poly Silicon
Compare