Showing 1–12 of 17 results

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED คุณภาพที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมานิยมการอนุรักย์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหาแหล่งพลังงานทดแทน ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ ราคาสินค้าที่ลดลง ทำให้สามารถซื้อใช้งานในบ้านเรือนได้ ประสิทธิภาพของสินค้าเริ่มเสถียรขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสะดวกสบายในการเลือกใช้งาน

ปัจจุบันเกรดสินค้าที่ใช้งานในตลาดแบ่งหลักๆ เป็น 2 ชนิด คือ

1. แบบ แผงโซล่าเซลล์ เล็ก แบตเตอรี่เป็นถ่านชาร์ต จุไฟน้อย

2. แบบ แผงโซล่าเซลล์ ใหญ่ ใช้แบตเตอรี่เป็นลูก ชนิดเดียวกับแบตรถยนต์ ซึ่งแน่นอน แตกต่างกันทั้งด้านราคา และคุณภาพสินค้า

ทางเราคัดสรรสินค้าและนำเสนอขายเฉพาะยี่ห้อที่มีคุณภาพเท่านั้น อาทิ RICHLED, BEC, STL, IWACHI  มีการรับประกันสินค้าขั้นต่ำ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นของสปอร์ตไลท์)

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 100W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 300W RICH GUNDAM

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 60W RICH GUNDAM

ลดราคา!

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 100W RICHLED FIRST

$1,387.00

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 100W LAMPTAN PAX

ลดราคา!

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W RICHLED FIRST

$1,606.00

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 200W LAMPTAN PAX

ลดราคา!

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 300W RICHLED FIRST

$1,941.80

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ LED 300W LAMPTAN PAX

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 100w BEC CHEETAH

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 150w BEC CHEETAH