Category Archives: เทคโนโลยี

เครื่องมือออนไลน์ Canva คืออะไร?

เครื่องมือออนไลน์ Canva คืออะไร? เครื่องมือออนไลน์ Canv [...] [...]

Adobe เปิดตัว Generative Recolor ใน  Illustrator

Adobe เปิดตัว Generative Recolor ใน  Illustrator ทดลองใ [...] [...]

การเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานดวงอาทิตย์

การเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานดวงอาทิตย์ กา [...] [...]

โปรแกรม Adobe Photoshop (Beta) ที่พึ่งเปิดตัวไม่นาน

โปรแกรม Adobe Photoshop (Beta) ที่พึ่งเปิดตัวไม่นาน โปร [...] [...]

เทคโนโลยี ChatGPT คืออะไร ?

เทคโนโลยี ChatGPT คืออะไร ? เทคโนโลยี ChatGPT คืออะไร ? [...] [...]

สิทธิพิเศษจาก Facebook และ Instagram

สิทธิพิเศษจาก Facebook และ Instagram สิทธิพิเศษจาก Face [...] [...]

Bing Search Engine เทคโนโลยีเวอร์ชั่นล่าสุดจาก Microsoft

Bing Search Engine เทคโนโลยีเวอร์ชั่นล่าสุดจาก Microsof [...] [...]

การชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร

การชาร์จไฟรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีการคิดค่าชาร์จอย่างไร การ [...] [...]

5 เทคนิคการใช้ ChatGPT ให้มีคุณภาพ

5 เทคนิคการใช้ ChatGPT ให้มีคุณภาพ 5 เทคนิคการใช้ ChatG [...] [...]

5 เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาในปี 2023

5 เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาในปี 2023 5 เทคโนโลยีที่กำลังพั [...] [...]